ODDÍL JINAK

co to znamená?

Na první pohled naše Šipka připomíná klasický skautský oddíl. Mnoho máme se skautem společného. Třeba schůzky, výpravy, tábory. Také hrajeme hry, zajímáme se o přírodu. Snažíme se děti vést ke stejným hodnotám, jako vyznává skauting - aby se děti naučily naslouchat sobě navzájem i okolnímu světu. Jsme tedy také takovým oddílem, ale přece se lišíme.

Fungujeme takříkajíc na vlastní pěst. Nikdo naše uskupení nezastřešuje, nikomu nepodléháme. Jsme banda přátel, neoficiální uskupení. O našem konání sice rozhodujeme sami, ale mnoho nápadů konzultujeme se staršími kamarády, skauty i neskauty. Klademe důraz na praktické dovednosti a zdravý rozum. Zábavnou formou se snažíme dětem rozvíjet paměť, logické myšlení i fyzickou kondici.

Hlavním cílem je rozvoj všestranných dovedností, posílení logického myšlení, zdravého uvažování, fyzické kondice a především utužování hodnot jako je přátelství, spravedlnost a spolehlivost. Ctíme férovost, učíme se samostatnosti. Zaměřujeme se na osobní rozvoj a budování sebedůvěry.

Neděláme to postaru, ani bezmyšlenkovitě, ale na aktivity nahlížíme z různých úhlů, a i proto je parta našich vedoucích poměrně rozsáhlá - každý je na určitý typ zábavy, her, či aktivit, do jisté míry odborníkem. Snažíme se, aby každá schůzka, tábor či výprava byly jedinečné. Zkoušíme nové herní mechanismy a doslova program šijeme na míru dětem i vedoucím. Naše tábory jsou jedním velkým příběhem, kde nerozlišujeme na jednotlivé části celotáborové hry a na ostatní táborový život. Na schůzkách kombinujeme hry s přírodovědnými i výtvarnými experimenty a na výpravách dáváme důraz na týmovou spolupráci skupin bez zasahování vedoucích.

Proč tedy "oddíl jinak"? Právě proto.